Tässä Hetkessä ry

Tekemistä sydämellä


* Yhditää hyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset ja yritykset

* Jäsenetuja, yhteisöllisyyttä, aitoja kohtaamisia

Tervetuloa mukaan!
Tässä Hetkessä ry Yhdistyksen tarkoituksena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jonka kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu mm. fyysinen, emotionaalinen, henkinen, sosiaalinen, älyllinen ja taloudellinen hyvinvointi. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat mm. terveys, ravinto, liikunta, henkinen jaksaminen, luontoyhteys, luovuus, ilo, innostus sekä yhteisöllinen tekeminen.

Yhdistyksen kantava ajatus on sydämellä tekeminen ja toimiminen rakkaudesta käsin. Yhdistyksen tarkoitus on myös pienyrittäjien ja heidän jaksamisen tukeminen. Yhdistys on polittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia, messuja ja tapahtumia, retkiä, koulutuksia, kulttuuri- ja luontotapahtumia sekä muuta virikkeellistä toimintaa. Lisäksi yhdistys voi hakea hankerahoitusta ja avustuksia.

Tutustu lisää yhdistykseen sen omilta verkkosivuilta ja siellä voit helposti liittyä myös jäseneksi yhdistykseen


Lämpimästi tervetuloa mukaan <3