Hoidot

Teen kokonaisvaltaista energiahoitoa, joka vaikuttaa niin fyysisellä, psyykkisellä kuin henkiselläkin tasolla. Energiahoito yhdistää meitä maailmankaikkeuteen sekä myös meihin itseemme, siihen kuka todella syvällä sisimmässämme olemme. Hoito virittää energiat uusille taajuuksille sekä tasapainotaa ja rentouttaa kehoa. Tämän energiahoidon teho perustuu hoitajassa aktivoituihin energiataajuuksiin, joiden avulla parantaja toimii välittäjänä maailmakaikkeuden virtaaville energioille. Näiden parantavien ja tuntuvien energiataajuuksien teho on todistettu sekä hoidettavien omina kokemuksina että tieteellisissä tutkimuksissa. Teen myös henkisen kasvun valmennusta sekä henkistä valmennusta ja pidän kursseja ja koulutuksia liittyen mm. hyvinvointiin, itsensä löytämiseen, voimaantumiseen, luontoyhteyteen iloon ja elämästä nauttimiseen. Kysy lisää!
Energiahoito -Reconnective Healing

Teen kokonaisvaltaista energiahoitoa, joka vaikuttaa niin fyysisellä, psyykkisellä kuin henkiselläkin tasolla. Energiahoito yhdistää meitä maailmankaikkeuteen sekä myös meihin itseemme, siihen kuka todella syvällä sisimmässämme olemme.

Hoito virittää energiat uusille taajuuksille sekä tasapainotaa ja rentouttaa kehoa. Tämän energiahoidon teho perustuu hoitajassa aktivoituihin energiataajuuksiin, joiden avulla parantaja toimii välittäjänä maailmakaikkeuden virtaaville energioille. Näiden parantavien ja tuntuvien energiataajuuksien teho on todistettu sekä hoidettavien omina kokemuksina että tieteellisissä tutkimuksissa. Hoito kestää puolitoista tuntia ja sisältää myös henkilökohtauksen ohjauksen. Hoidon hinta on 88€ (sis.alv24%).

Valmennukset
Mikäli olet kiinnostunut henkisestä valmennuksesta, niin ole yhteydessä. Tehdään yhdessä sinulle sopiva kokonaisuus.
The Reconnection

Reconnection yhdistää meidät planeettamme energiaverkostoon ja sen välityksellä maailmankaikkeuteen. Alun perin meidän omat meridiaanilinjamme ovat olleet yhdistettyinä planeettaamme ympäröiviin Ley -linjoihin, jotka ovat yhdistettynä paljon suurempaan kokonaisuuteen ja sitä kautta koko universumin energiaverkostoon. Aikojen saatossa olemme kuitenkin erkaantuneet näistä linjoista.

Reconnection yhdistää meidät taas takaisin näihin linjoihin sekä verkostoihin ja sitä kautta omalle paikallemme maailmankaikkeudessa. Reconnection on henkilökohtainen kerran elämässä tehtävä uudelleenyhdistämisprosessi. Reconnection luo uuden yhteyden ns. aksiotonaalisiin linjoihin, jotka yhdistävät meidät maailmankaikkeuteen uudella tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Tämä yhteys mahdollistaa ihmiskehon uudistumisen ja paranemisen. Se eheyttää meidät uuteen olemassaolon tasoon, ykseyteen ja rakkauteen, korkeimpaan itseemme.

Reconnection käynnistää henkilökohtaisen yhdistymisprosessin, joka aktivoi henkistä kehitystämme, nopeuttaen sitä. Se on mahdollisuus löytää elämäämme tarkoitus ja suunta, aktivoida ja tulla tietoiseksi niistä mahdollisuuksista ja kyvyistä, joita meillä on. Näin alkanut henkinen kasvuprosessi jatkuu koko elämämme ajan.

Reconnection jälkeen on yleensä puolesta vuodesta vuoteen kestävä voimakas oman kasvun, muutoksen, kehityksen ja itsensä löytämisen aika. Kuitenkin jokaiselle kaikki tapahtuu juuri sopivaan aikaan ja eteneminen juuri sillä tavalla kuin on parhaaksi hänelle itselleen. Tämä kehitysprosessi jatkuu läpi koko elämän.

Reconnection tehdään vain kerran elämässä, ja siihen kuuluu kaksi kertaa, 1-3 päivän välein.
Hinta on 333€ (sis alv24%) kaikissa eurovaluutan maissa ja sen on määrittänyt Reconnectionin kehittäjä Eric Pearl.